Mijn kind heeft weinig/ geen aansluiting bij klasgenootjes of trekt zich terug.

Vriendjes en vriendinnetjes, klasgenoten, hartsvriendinnen, buurjongens en buurmeisjes: deze leeftijdsgenootjes spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen op de basisschool. Ze spelen samen, werken samen, doen elkaar na, maken ruzie en maken het weer goed. Iedere ouder gunt zijn/ haar kind leuke sociale contacten. Maar wat doe je als jouw kind geen of weinig vrienden heeft en de aansluiting bij andere kinderen mist? Heb je hier as ouders invloed op en kun je jouw kind helpen vrienden te maken?

Neem gerust contact op om uw zorg(en) te bespreken.

Geen aansluiting en trekt zich terug

Wanner zijn kinderen elkaars vrienden?

Jonge kinderen beschouwen vriendschappen meer vanuit een eenzijdig oogpunt: hij is mijn vriend want hij vindt dezelfde dingen leuk als ik. Totdat ze ongeveer negen jaar zijn. Kinderen kunnen tot die tijd onafscheidelijk zijn op deze basis: iemand vind dezelfde dingen leuk en we doen veel dingen samen. Vanaf een jaar of tien verdiepen de vriendschappen zich. Ze kunnen elkaar raad geven, troost bij verdriet en delen geheimen met elkaar. Dit is pas mogelijk als ze zich in elkaar kunnen inleven.

Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Vanaf het moment dat kinderen naar school gaan, soms al eerder, krijgen ze dagelijks te maken met leeftijdsgenootjes. Ze leren o.a. contact maken met elkaar, inleven in anderen, vragen of je mee mag doen, nee zeggen en voor zichzelf opkomen, ruzie maken, onderhandelen en problemen oplossen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met leermoeilijkheden, hoog sensitief zijn  en kinderen die gepest zijn/ worden vaker moeite hebben met het maken en behouden van vrienden. Daarnaast hebben sommige kinderen meer moeite met sociale inzichten dan anderen.

Sociale problemen

Het is belangrijk om met je kind te praten over de omgang met leeftijdsgenootjes. Vraag je kind hoe hij/ zij zich voelt bij het in jouw ogen gebrek aan vrienden. Probeer er achter te komen of het ‘sociale isolement’ waarin jouw kind zich bevindt een eigen keuze is of niet. Sommige kinderen hebben minder behoefte aan sociale contacten dan andere kinderen. Daarnaast kan een kind voldoende hebben aan de enkele contacten in de klas, in de buurt of op de sportvereniging en daardoor minder behoefte hebben aan het spelen met anderen na schooltijd. Maak het niet te beladen, hiermee kun je jouw kind onzeker maken. Wanneer jouw kind graag meer vrienden wil maar niet weet hoe kun je onderstaande tips toepassen.

  • Bespreek het probleem met school
  • Geef je kind het goede voorbeeld
  • Observeer hoe je kind zich gedraagt in de omgang met anderen
  • Help je kind bij het contact maken en benaderen van andere kinderen
  • Een (sport)vereniging is naast de schoolomgeving een belangrijke bron voor sociale contacten

Blokkade

Het schrijven van blogs heeft een aantal maanden stil gelegen. Ik was er vol goede moed mee begonnen. Echter bleek dat ik toch andere zaken eerst...

Samen spelen – samen delen

Gezellig kleurend zie je je dochters aan tafel zitten. Heerlijk kletsend zijn ze bezig. Dan weer klinkt er een liedje door de kamer, dan weer een...

Mijn eerste keer

Dagelijks of wekelijks maak je het wel mee: iets voor het eerst doen (als je zelf niet iets nieuws doet, dan zie je het vast wel bij je man/ vrouw,...

Heeft jouw kind ondanks bovenstaande tips moeite met sociale vaardigheden?

Is hij / zij erg onzeker?

Wordt hij / zij gepest of wil je hem/ haar wat extra bieden?

Vraag naar de mogelijkheden.