Privacyverklaring Kinderpraktijk Spirit

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen, maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilig handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Corine van Dalen, eigenaresse van Kinderpraktijk Spirit, gevestigd in Zwijndrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58619801.

Telefoon: 06 44 918 103.
E-mailadres: info@kinderpraktijkspirit.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Kinderpraktijk Spirit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kinderpraktijk Spirit en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website heeft verstrekt.

Deze gegevens kunnen worden verwerkt:
Uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

WAAROM KINDERPRAKTIJK SPIRIT GEGEVENS NODIG HEEFT
Kinderpraktijk Spirit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/ of om u schriftelijk (per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kinderpraktijk Spirit uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst/ opdracht.

HOE LANG GEGEVENS WORDEN BEWAARD
Kinderpraktijk Spirit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

DELEN MET ANDEREN
Kinderpraktijk Spirit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Kinderpraktijk Spirit gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die zo verkregen wordt van bezoekers helpt ons om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten.

GOOGLE ANALYTICS
Kinderpraktijk Spirit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kinderpraktijk Spirit bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kinderpraktijk Spirit te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de

effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kinderpraktijk Spirit heeft hier geen invloed op.

Kinderpraktijk Spirit heeft Google geen toestemming gegeven om via Kinderpraktijk Spirit verkregen.
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kinderpraktijkspirit.nl. Kinderpraktijk Spirit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Kinderpraktijk Spirit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kinderpraktijk Spirit maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kinderpraktijk Spirit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@kinderpraktijkspirit.nl.

(laatste aangepast mei 2018)