Trainingen

Training ‘Ik leer leren’

De training is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 ter voorbereiding op de middelbare school, brugklassers waarbij het leren nog niet zo vanzelf gaat en jongeren in het voorgezet onderwijs die op de één of andere manier vastlopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen…:

  • die moeite hebben met concentreren
  • die onder hun niveau presteren
  • met leerachterstanden
  • waarvan ouders en leerkrachten zeggen: ‘er komt niet uit wat er in zit”

Ik leer anders / beelddenkers

Leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training ‘Ik leer anders’. Een groot aantal leerlingen die moeilijk tot leren komen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden en begrippen, maar in beelden en gebeurtenissen. (plaatjes, filmpjes) daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden.

Beelddenkers zijn ruimtelijke denkers. Daardoor overziet een beelddenker in één oogopslag het geheel en kunnen zij vlot een oplossing bedenken. Het onder woorden brengen van die oplossing is alleen lastig.